Инклузивни неформални места во нашата држава

ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“ - Скопје преку програмата за воннаставни активности активно ги вклучува учениците во искуствено учење преку различни работилници, посети итн.

Прочитај повеќе