social image

ОУРЦ "Д-р Златaн Сремец"

За нас

Деветогодишно училиште за воспитание и образование на учениците при што се остваруваат целите и задачите од Наставниот план и адаптирани програми за основно образование за ученици со пречки во психичкиот развој, аутизам и мултихендикеп.

Настава

Воспитно – образовниот процес во ОУРЦ „ Д-р Златан Сремец“ – Скопје, се остварува според наставните планови и програми за деветгодишно посебно основно образование за ученици со пречки во психичкиот развој, мултихендикеп и аутизам .

Активности

Врз основа на Наставните планови и програми изготвени од страна на Бирото за развој на образованието, наставниците- дефектолози пред почетокот на учебната година изработуваат годишни и тематски планирања за активности.
ЗАЕДНО 
МОЖЕМЕ
ПОВЕЌЕ

Новости

Завршна конференција „Неформални партиципативни пр... 23.2.2024 ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“-Скопје, има чест да Ве покани да присуствувате на завршната конференција на која ќе се презент... Види детали
Меѓународна посета на студенти од БИХ 27.11.2023 Студентска посета во нашето училиште. Види детали
„Образовна асистенција -предизвици во организација... 13.11.2023 Претставници од ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“ - Скопје беа дел од Симпозиумот на тема "Ефекти од реформите во инклузивното об... Види детали
Меморандум со Педагошки факултет 06.11.2023 Потпишан меморандум со Педагошкиот факултет. Види детали
Види ги сите нови вести

Активности

Новогодишна работилница со нашите пријатели 15.12.2023 Новогодишна работилница во нашето училиште. Види детали
Светски ден на планината 12.12.2023 Го одбележавме и Светскиот ден нa планината 11 декември. Види детали
3-ти декември со другарчињата 06.12.2023 Работилници со спортски и креативни активности по повод Денот на волонтерите и Денот на лицата со посебни потреби. Види детали
Светски ден на волонтерството 06.12.2023 Светскиот ден на волонтерството под мотото “Надеж”. Види детали
Види ги сите нови блог статии