social image

ПОУ "Д-р Златaн Сремец"

За нас

Деветогодишно училиште за воспитание и образование на учениците при што се остваруваат целите и задачите од Наставниот план и адаптирани програми за основно образование за ученици со пречки во психичкиот развој, аутизам и мултихендикеп.

Настава

Воспитно – образовниот процес во ПОУ „ Д-р Златан Сремец“ – Скопје, се остварува според наставните планови и програми за деветгодишно посебно основно образование за ученици со пречки во психичкиот развој, мултихендикеп и аутизам .

Активности

Врз основа на Наставните планови и програми изготвени од страна на Бирото за развој на образованието, наставниците- дефектолози пред почетокот на учебната година изработуваат годишни и тематски планирања за активности.
ЗАЕДНО 
МОЖЕМЕ
ПОВЕЌЕ

Новости

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на образовни асистенти ... 22.7.2021 Јавен оглас за вработување на 130 стручни соработници- приправници - образовни асистенти на определено работно време во ... Види детали
Јавен повик за обезбедување на услугата образовна ... 28.6.2021 Основно училиште со ресурен центар „Д-р Златан Сремец “ Скопјеги повикува сите заинтересирани кандидати/ки кои имаат инт... Види детали
Патронен ден „49 години развој и трансформација“ 14.5.2021 Он-лајн активности по повод Патрониот ден на нашето училиште. Види детали
Известување за запишување на ученици во прво оддел... 05.5.2021 Информации за упис на првачиња во учебната 2021/2022 година. Види детали
Види ги сите нови вести

Активности

Недела за подигнување на свесноста и прифаќање на ... 02.4.2021 Активности по повод неделата за подигнување на свесноста и прифаќање на аутизмот. Види детали
Проектни активности по повод 2-ри Април 02.4.2021 Проектни активности по повод 2-ри април „Светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизам“. Види детали
Одбележување на Светскиот ден за лицата со Даунов ... 18.3.2021 Одбележување на Светскиот ден на Дауновиот синдром во нашето училиште преку заеднички активности. Види детали
еТвининг проект „Заедно сме посилни“ 15.3.2021 Дел од активностите од еТвининг проектот „Заедно сме посилни“. Види детали
Види ги сите нови блог статии