Ден на јаболката

Воннаставни активности по повод денот на јаболката.

Прочитај повеќе

Детска недела во нашето училиште

Воннаставни активносто по повод детската недела.

Прочитај повеќе