Марија ДелетиќДиректор
Бранко МилевскиСекретар

Стручни соработници

м-р Ирена Милановска-Славевскасоцијален работник
Ана Темелкоскаспецијален едукатор и рехабилитатор
Даниела Митревскалогопед
Ана Грашескапсихолог