Марија ДелетиќДиректор
Бранко МилевскиСекретар

Стручни соработници

м-р Ирена Милановска-Славевскасоцијален работник
Ана Темелкоскаспецијален едукатор и рехабилитатор
логопед
Ана Грашескапсихолог