Нашата мисија

                                            О - Одговорно
                                            У - Успешнo
                                            Р - Реализираме
                                            Ц - Цели

Наша мисија е да обезбедиме квалитетно и индивидуализирано образование преку почитување на уникатните стилови на учење, кое негува и промовира градење на личниот потенцијал во стимулативна средина со единствена цел – среќни, продуктивни и исполнителни ученици.

Нашата визија

Да растеме, да се развиваме и да ги менуваме видиците во општеството, нашата посветеност, поддршка  и ангажман  нека бидат основа за позитивни промени и прифаќање на различностите.