Нашата мисија

Нудиме современа едукација и рехабилитација на ученици со пречки во развојот преку поттикнување и развивање на нивните можности и способности, почитување на нивните потреби и интереси, нивно вклучување во заедницата преку партнерска поддршка на родителите, со цел задоволни ученици со среќно детство, почитување на разликите и надминување на стигмите.
НИЕ СМЕ ТУКА ДА ПОМАГАМЕ

Нашата визија

Нашето училиште ќе прерасне во ресурсен центар кој ќе го почитува и поддржува индивидуалниот развој на секое дете, ќе работи со современ валоризиран метод и ќе придонесе за вклучување на децата со пречки во развојот во сите сфери на општеството.
ЗАЕДНО МОЖЕМЕ ПОВЕЌЕ