Предметна настава

КЛАСЕН РАКОВОДИТЕЛ/НАСТАВНИКОДДЕЛЕНИЕ/ПРЕДМЕТ
Ана ЈанушеваV и VI комбинирана паралелка
Билјана ЖивковскаVII
Ана Шикалеска VIII
Татјана Кировска- Кацарска
Музичко образование
Животни вештини
Мери НолчеваКомбинирана аутизам 1 (IV, VI и VII)
Славица ЃорѓиевскаКомбинирана аутизам 2 (IV, V и IX)
Бојана ДосевскиКомбинирана аутизам 3 (VII и VIII)
Марина ПешиќФизичко и здравствено образование 
Лазар ТрајановскиТехничко образование 
Ана МаневскаРабота со компјутери