Ресурсен центар

СТРУЧЕН СОРАБОТНИКРЕОН
Роберта МитревскаОпштина Аеродром
Јасмина ЛукановскаОпштина Кисела Вода
Билјана Стерјадовска - СтојчевскаОпштина Карпош
Маја ТрајчоваОпштина Ѓорче Петров
Бушра Фејзул Сулејмани
Севим Исени
Општина Сарај
Милица СерафимовскаОпштини Тетово и Гостивар
Викторија ПешевскаИндивидуална третманска работа според модифицирана програма
Ивана ПетревскаИндивидуална третманска работа според модифицирана програма