Ден на јаболката

Воннаставни активности по повод денот на јаболката.

Прочитај повеќе

Детска недела во нашето училиште

Воннаставни активносто по повод детската недела.

Прочитај повеќе

Нашиот училишен двор

Креирање на сензорна патека во нашиот училишен двор.

Прочитај повеќе