Одбележување на детската недела во нашето училиште

Оваа година детската недела ја одбележавме со повеќе активности кои ни ја разубавија и ни ја исполнија неделата.

Прочитај повеќе

Детска недела во нашето училиште

Воннаставни активносто по повод детската недела.

Прочитај повеќе