Препорачано

"Право на другарство и право на здрав живот за сите"

Посета на нашите ученици во ООУ „Гоце Делчев“ - Аеродром.

Прочитај повеќе

Прошетка и посета на нашиот плоштад

Прошетка на учениците во центарот на градот.

Прочитај повеќе

Детска недела во нашето училиште

Детската недела во нашето училиште ја одбележавме со низа активности кои сами по себе беа значајни.

Прочитај повеќе