Препорачано

Недела за подигнување на свесноста за аутизмот

Активности во нашето училиште по повод Светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот.

Прочитај повеќе

Светскиот ден на планетата Земја

Нашето училиште во соработка со Волонтерски Центар Скопје - Volunteers Centre Skopje се приклучија кон одбележување на Светскиот ден на планетата земја.

Прочитај повеќе

Што е булинг?

Видео презентација која одговара на прашањата што е булинг, во каква форма може да се појави и како да го препознаете на училиште и во домот. Изработено во склоп со Еразмус + проектот "Child safety matters", со референтен број: 2020-1-RO01-KA201-080253, кој е финансиран од Европската унија.

Прочитај повеќе