Што е булинг?

Видео презентација која одговара на прашањата што е булинг, во каква форма може да се појави и како да го препознаете на училиште и во домот. Изработено во склоп со Еразмус + проектот "Child safety matters", со референтен број: 2020-1-RO01-KA201-080253, кој е финансиран од Европската унија.

Прочитај повеќе

Инклузивни неформални места во нашата држава

ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“ - Скопје преку програмата за воннаставни активности активно ги вклучува учениците во искуствено учење преку различни работилници, посети итн.

Прочитај повеќе

Одбележување на детската недела во нашето училиште

Оваа година детската недела ја одбележавме со повеќе активности кои ни ја разубавија и ни ја исполнија неделата.

Прочитај повеќе