Еразмус денови во нашето училиште

По повод Еразмус деновите на ден 12 октомври 2023 во нашето училиште се организираше настан за учениците под наслов "Everybody has fun at the playground" во склоп со Еразмус + проектот IncLeisure. 

Учениците проследија социјална приказна за однесување во училишниот двор и играа игра со правила за соодветно и несоодветно однесување проследени со визуелна поддршка и изработени и адаптирани од страна на наставниците во училиштето. Потоа во училишниот двор следуваше практична примена на наученото. 

Овие активности се дел од Еразмус + проектот IncLeisure - проект за неформални партиципативни простори за инклузивно училишно учење. Од проектот учениците ќе имаат корист од стекнување на различни искуства и учење од нив кои ќе овозможат: 
  • развивање на вредности во училишната заедница како што се солидарност, почит, размислување за човековото однесување и соживот со различноста и вклученост, учество на граѓаните и чувство на припадност
  • Промовирање на стекнувањето на трансверзални вештини преку неформално учење во инклузивни простори и преку учество и кооперативно учење, стимулирање на развојот на критички дух, креативност и стекнување навики за дијалог и барање консензус
  • Обезбедување флексибилност на наставниците да развијат иновативни и алтернативни методи на неформално образование за да им помогнат на учениците да учат. 
Проектот е во тек и крајните продукти ќе бидат прирачници за учење во неформални средини изработени заедно со нашите пратнери од Шпанија и Португалија. 

Со овие активности ги одбележавме Еразмус деновите во нашето училиште. 

Галерија