C3 Мобилност во рамки на проектот „Справување со предизвикувачко однесување“ во Братислава, Словачка

Во периодот од 28.03-02.04.2022 во Братислава Р.Словачка Институтот за професионална рехабилитација на лица со посебни потреби во Братислава (ИПР) беше домаќин на последната мобилност во рамки на Еразмус + проектот "Coping with students challenging behaviour " .

Прочитај повеќе

C2 Виртуелна мобилност во рамки на проектот „Справување со предизвикувачко однесување“ во Рига, Латвија

Во периодот од 16-18 февруари 2022 пет учесници од нашето училиште беа дел од виртуелен тренинг настан организиран од Основното училиште „Рига Валда Авотина“ од Латвија во склоп со Еразмус + КА229 проектот „Справување со предизвикувачко однесување“.

Прочитај повеќе

C4 Mобилност во рамки на проектот „СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИКУВАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ“ во Скопје, С. Македонија

Во периодот од 20-23 септември 2021 година наставници од Латвија, Словачка и Естонија присуствуваа во нашето училиште ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“ - Скопје на краткорочна размена на наставен кадар во склоп со Ерасмус+ проектот „Справување со предизвикувачко однесување“.

Прочитај повеќе