Е-платформа во рамки на проектот 3А - Adapted Accessibility for All

Во рамките на Еразмус + проектот 3А – Adapted Accessibility for All, креирана е Е-платформа на која може да пристапите до:
- адаптирани наставни содржини од областа на Јазик, Математика, Природни науки и Животни вештини,
- 12 упатства за креирање на дигитални ресурси,
- видео лекции на 40 различни теми.
 
Содржините се наменети за наставници, стручни соработници, образовни асистенти, воспитувачи и сите заинтересирани!
Регистрирајте се и поминете ја обуката за пристап до содржините.
https://www.elearning.raa.ro/courses/adapted-accessibility-for-all/?fbclid=IwAR0YTpd9wHOQ6KqmQtphNEfQfscPY-LaDfEjexPcM4RrShziWumtUTDc_7Q