Е-твининг ознака за училиште 2020-2021

Нашето училиште е наградено со eTwinning School Label 2020-2021!

ПОУ „Д-р Златан Сремец“ - Скопје е единственото посебно основно училиште на ниво на нашата држава наградено со ознака за еТвининг училиште. Ова е одлично достигнување на тимот на еТвининг во нашето училиште и сите наши ученици кои се вклучени во проектните активности!

На следните линкови може повеќе да прочитате за еТвининг ознаката за училиште и мисијата на наградените училишта:
https://www.etwinning.net/…/recogniti…/etwinning-school.htm…
https://www.etwinning.net/…/etwinning-schools-mission-stat.…