Информации за доделување на стипендии на деца со попреченост

Стипендии за 300 ученици со посебни потреби за учебната 2020/2021 година.

Прочитај повеќе