ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на образовни асистенти за ученици со попречености во основното образование

Јавен оглас за вработување на 130 стручни соработници- приправници - образовни асистенти на определено работно време во учебната 2021/2022 година, за работа со ученици со попречености.

Прочитај повеќе

Јавен повик за обезбедување на услугата образовна асистенција за учебната 2021/2022 година

Основно училиште со ресурен центар „Д-р Златан Сремец “ Скопјеги повикува сите заинтересирани кандидати/ки кои имаат интерес да ја обезбедуваат услугата од образовна асистенција да поднесат пријава за интерес до училиштетето на адреса: ОУРЦ „Д-р Златан Сремец “ Скопје, ул„Емил Зола “ бр.5, Скопје или по електронски пат на zlatansremec@yahoo.com.

Прочитај повеќе

Патронен ден „49 години развој и трансформација“

Он-лајн активности по повод Патрониот ден на нашето училиште.

Прочитај повеќе