C4 Mобилност во рамки на проектот „СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИКУВАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ“ во Скопје, С. Македонија

Во периодот од 20-23 септември 2021 година наставници од Латвија, Словачка и Естонија присуствуваа во нашето училиште ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“ - Скопје на краткорочна размена на наставен кадар во склоп со Ерасмус+ проектот „Справување со предизвикувачко однесување“.

Прочитај повеќе