За 2023 година - од 01.01.2023 до 31.12.2023


За 2021 година - од 01.01.2021 до 31.12.2021


За 2020 година - од 01.01.2020 до 31.12.2020