Project no. 2019-1-EE01-KA229-051598

ПОУ "Д-р Златан Сремец" е дел од  Еразмус+ проектот насловен како "Справување со предизвикувачко однесување" во рамките на КА229 Стратешки партнерства во училишно образование. Овој проект предвидува стекнување на знаења и јакнење на вештините на дефектолозите, потребни за справување со предизвикувачко однесување кај учениците со попреченост. Со посебни училишта од Естонија, Латвија и Словачка ќе размениме добри практики и ефективни методи за справување со овој тип на однесување.
Во прилог погледнете ги некои од реализираните активности. Вебинар „Превенција и справување со предизвикувачко однесување“ - 10.02.2021 година

Истражување на наставници од сите партнер земји

Заклучоци од истражување: „Справување со предизвикувачко однесување“

Заклучоци од спортска активности: „Азбучни вежби“
Прирачник за наставници, родители и други специјалисти за спречување и справување со предизвикувачкото оснесување на македонски и англиски јазик