ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЦВЕЌАРСКА СЕКЦИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Одговорен наставник: Милица Серафимовска

Тема 1: Цвеќе во двор и саксиско цвеќе - услови и одгледување
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • Запознавање со целите и задачите на секцијата
 • Запознавање со некои сорти на цвеќиња кои се садат во двор/саксија и нивно одгледување (невен, гераниум, петунија, љубичица, бегонија)
 • Услови за одгледување саксиско цвеќе
 • Формирање на секцијата
 • Преглед и запознавање со лопатки, ашови, гребла, ведра за вадење и сл.
 • Откривање на потребни, неопходни услови за одгледување (саксии и нивна големина, тресет и разни видови ѓубрива)
 • Откривање на погодна почва за одгледување на цвеќиња и соодветна прихрана 
 • Формирање на групи за практично работење
 • Обиди за ракување со соодветните алати
 • Читање од наменски енциклопедии и практично претставување на саксиите
 • Видео презентации поврзани со одгледување на невени, германиум, петунии, љубичици, бегонии
 • Изработка на фото-албум со саксијско цвеќе од домот/училиштето
Октомври
Тема 2: Есенски совети за нашата градина
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • Корелативни активности со предметот ЗО/ОПН во делот на карактеристики на есента
 • Да се запознаат со техники и методи за грижа на растенијата во есен
 • Карактеристики на есен
 • Запознавање со техники и методи во грижа на растенијата во есен
 • Отстранување ги сите гнили плодови од земјата околу растенијата бидејќи може да привлечат разни штетници
 • Отстранување на заболените листови
 • Чистење на  старите едногодишни растенија и коровот пред да им падне семето
 • Малчирање, заштита на повеќегодишните растенија од мраз со малчирање. 
 • Правење на канта со ѓубриво/компост
Октомври/Ноември
Тема 3: Нега на растенијата во затворен и отворен простор
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • Да се запознае со полезноста од осветлување
 • Да се запознае со полезноста од наводнување
 • Да се запознае со полезноста од потхранување
 • И растенијата одмараат ....
 • Чистење и грижа за растенијата завршува, но време е за нови насади и реорганизација на зелените површини
 • Следење на состојбата на растенијата што се наоѓаат во близина на тие или други извори на топлина
 • Потреба од зголемување на нивото на влажност околу нив
Ноември
Тема 4: Видови погодни за новогодишна и божиќна декорација
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • Да се запознаат со различни растенија погодни за новогодишни и божиќни декорации
 • Божиќна ѕвезда, Поинсетија
 • Божиќни венчиња
 • Бадникови гранчиња
 • Запознавање со растенија погодни за декорирање
 • Препознавање и карактеристики
 • Практични активности за декорирање на садови
 • Изработка на новогодишни и божиќни аранжмани
Декември
Тема 5: Декоративни мали грмушки
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • Да се запознае со декоративните зимзелени грмушки што растат на каменита основа (туја, берберис, карпекс трева)
 • Запознавање со зимзелени растенија во саксии
 • Приказна за елката
 • Практична работа околу садењето на растенијата
 • Читање на приказна за елката, изработка на цртежи
Јануари
Тема 6: Време е за чај!
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • Да се запознае со растенија од кои се прави вкусен чај
 • Запознавање со ехинацеја, нане, липа, камилица, ѓумбир
 • Препознавање на растенијата од кои се прави чај
 • Правење и дегустација на чаеви
Февруари
Тема 7: Првите пролетни цвеќиња
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • Да ги знае првите пролетни цвеќиња
 • Да разликува неколку видови пролетни цвеќиња
 • Растенија - имиња и видови, запознавање преку литература
 • Преглед на весници на пролетта и запознавање со нивните карактеристики
 • Ракување со одредени алати за одгледување на првите пролетни цвеќиња
 • Воочување и фотографирање на првите пролетни цвеќиња
 • Изработка на фото-албум
Март
Тема 8: Од семе до цвет
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • Да се запознае со различни видови на семиња
 • Да стекне нови знаења и искуства во одгледување на растенијата од семенски материјал
 • Запознавање со различни видови на семиња и нивно засадување
 • Посети, анализи и извештаи од истражувањата
Април
Тема 9: Негување на засадени растенија
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • Да се запознае со посебните својства за одгледување и нега на засадените растенија
 • Обезбедување оптимални услови за растење
 • Инспекција и поливање
 • Отстранување на суви делови
 • Поливање
 • Воочување и практично анализирање на условите за растење на растенијата
 • Воочување на влажност на почвата
 • Окопување и отстранување на суви делови
Мај
Тема 10: Заштита и нега на цвеќињата
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • Да се запознае со начини на негување на растенија за време на летниот период
 • Заштита и прихрана на саксиските цвеќиња за време на летото
 • Групна и самостојна работа на учениците со прихрана за цвеќињата
Јуни
Испланираните наставни содржини се за учебната 2020/2021 година за 32 наставни часа. 
Секцијата се изведува еднаш седмично.