Есенски регионални игри за ученици со посебни способности

Федерација на Училишен спорт на Македонија - СУС на Скопски регион во соработка со ДУЦОР "Партение Зоографски" - Скопје успешно ги реализираа Есенските регионални игри за ученици со посебни способности на кои со задоволство секогаш учествуваме.
Ви благодариме за организацијата, забавата и убавите спомени од денешниот ден.

Галерија