Детска недела во нашето училиште

Детската недела во нашето училиште ја одбележавме со низа активности кои сами по себе беа значајни. 
Го одбележавме Денот на музиката и Меѓународниот ден на животните со пригодни активности и нашите ученици со своите наставници и родители ја посетија традиционално зоолошката градина. 
Слики од активностите погледнете во галеријата подолу. 

Галерија