Нашиот минибус!

Благодарение на од оваа учебна година започнавме со организиран превоз за нашите ученици, минибус со електрична рампа, целосно адаптиран на потребите на секој ученик!
Набавката на возилото е од огромно значење за реализација на сите предвидени активности и поддршка на семејствата особено во услови на пандемија.

Галерија