Нашиот училишен двор

Оваа работна недела ја користиме да го разубавиме и оплемениме пристапот кон училишната зграда.
Со нетрпение го очекуваме стартот на оваа невообичаена учебна година.
 

Галерија