Посета на црквата „Света Злата Мегленска“ и џамијата „Хусеин Шах“ - Сарај

проектни/воннаставни активности за меѓуетничка заедница

Прочитај повеќе

„Подај ми рака да чекориме заедно“

Унапредување на мултикултурализмот/интеркултурализмот и меѓуетничка интеграција

Прочитај повеќе