Eco Friendly Kids - етвининг проект

Учениците од нашето училиште под водство на наставничката Мери Нолчева ова полугодие беа вклучени во еТвининг проект „Еко пријателски деца“. Тие учеа и практикуваа рециклирање на отпадот и практични примери како да ја зачуваат околината. Проектот е во соработка со редовни и посебни училишта од Р. Турција и ОУРЦ „Маца Овчарова“ - Велес. 
Проследете дел од активностите: