Што е булинг?

Оваа видео презентација е изработена во склоп со Еразмус + КА201 проектот "Child safety matters", со референтен број: 2020-1-RO01-KA201-080253 и ќе одговои на прашањата:
  • што е булинг,
  • во каква форма може да се појави булингот,
  • што може да се превземе во врска со булингот,
  • како да го препознаете булингот на училиште и
  • како да го препознаете булигот дома.
Проектот е финансиран од Европската унија во склоп со Ерасмус + програмата.