Борба против трговија со деца со попреченост

Децата се во сериозен ризик од трговија со луѓе, а пак децата со попреченост се особено ранливи.

Да ги научиме како да препознаат злоупотреба и да споделат за неа!

Доколку имате сознанија, информации или сомневање за злоупотреба и за трговија на деца со попреченост или имате потреба од помош, пријавете на:

192 ili 080011111


https://kazistop.mk/prijavi/