Недела за подигнување на свесноста и прифаќање на аутизмот

Во текот на измината недела во нашето училиште се одржуваа работни активности по повод Светскиот ден за подигнување на свесноста и прифаќање на аутизмот со што се акцентираа работните способности на нашите ученици водени по мотото на светските кампањи „Можам да учам. Можам да работам“. 

 
Недела за подигнување на свесноста и прифаќање на аутизмот by Meri Nolceva