Изработка на украсни зимски капчиња

Денес нашите ученици од подрачната паралелка во ООУ „Ѓорче Петров“, Дексион, изработуваа украсни зимски капчиња од парчиња волна. 
Покрај развојот на креативните и вештините за живеење, учениците работеа на нивните манипулативни способности и соодветно облекување во студентите зимски денови. 
Проследете ги сликите и обидете се и Вие да креирате украсни зимски капчиња!

Галерија