Посета на црквата „Света Злата Мегленска“ и џамијата „Хусеин Шах“ - Сарај

Денес беа реализирани активности за унапредување на мултикултурализмот/интеркултурализмот и меѓуетничката интеграција. Во активностите беа вклучени ученици од различна етничка припадност од нашето училиште и главната цел на активноста беше запознавање со верските објекти и верските култури.
Беа посетени црквата ''Света Злата Мегленска' 'и џамијата ''Хусеин Шах'' - Сарај.

Галерија