ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ НА УЧИЛИШТЕТО

Име на училиштето : ПОУ “Д-р Златан Сремец”

Адреса на училиштето: Емил Зола бр. 5 -Скопје

Телефон / факс : ( + 3892 2770446)

E-mail: zlatansremec@yahoo.com

Службени лица иматели на информации:

– Бранко Милевски – секретар на училиштето:+38978594952

– Миодраг Вујовиќ – дефектолог стручен соработник: +38978268233

pou